Oud Nuus 202

4,00

Dit is een downloadable product!
Nadat u heeft betaald, ontvangt u een link om de PDF te downloaden.

  1. De geschiedenis van de kwekerij Erven W.C. Keessen (1).M

De familie Keessen is een zeer oud Aalsmeers geslacht dat tot 1914 voor     95 % woonden aan de Uiterweg. Het was en is een tuinbouwers familie, boomkwekerij met daarnaast veehouderij. Meer dan 250 jaar hebben zij allen hun bestaan daarin gevonden.

  1. Dijkdoorbraak Stommeerpolder 1673

In de komende tijd zullen veel werkzaamheden uitgevoerd worden rondom de T – kruising Stommeerkade/Aalsmeerderweg in verband met de aanleg van een rontonde en daarop nieuwe aansluitende wegen. In 1673 brak op diezelfde plaats de dijk door van het pas drooggemalen Stomme Meer, zo wijst bodemonderzoek uit. Dit was voorheen gissen.

  1. De Aalsmeerse Variaties deel 2: electisme

Wij staan er niet zo bij stil, maar Aalsmeer is ook een kweektuin van grensverleggende architectuur (geweest). In de loop van de vorige eeuw kwamen jonge aanstormende ontwerpers en gevestigde namen naar Aalsmeer om indrukwekkende afdrukken in de bebouwing achter te laten. Wij hebben Jack Breen gevraagd om ons in zes artikelen in Oud Nuus inzicht te bieden in de architectuur. En dat aan de hand van Aalsmeerse voorbeelden.

  1. Stommeermolen 100 jaar in Aalsmeer

In de vorige editie van Oud Nuus heeft u de geschiedenis van de Oostmolen van de Vriesekoopse molen kunnen lezen. Gebouwd in 1742, werd deze molen begin twintigste eeuw overbodig. Net toen Aalsmeer een vervanger nodig had voor de in 1919 door bliksem vernielde oude Stommeermolen. In 1920 werd de Vriesekoopse Oostmolen gekocht en naar Aalsmeer vervoerd. Daar staat hij nu een eeuw.

  1. Razendsnelle inburgeraars

Aalsmeer was in 2007 de gemeente met het hoogste migratiesaldo van Nederland. Een uniek gegeven. Dat maakt de noodzaak van speciale accommodatie voor die nieuwe werkers een hot item. Maar Aalsmeer heeft een rijke geschiedenis met nieuwkomers (economisch, dan wel religieus).

  1. Aalsmeer en meer op historische bloemenaffiches

In het Flower Art Museum werd een bijzondere collectie bloemenaffiches tentoongesteld. Deze collectie geeft ook een beeld van de voorgeschiedenis van bloemen- en plantententoonstellingen in Aalsmeer. En vooral van de kleurrijke, artistieke en creatieve manier waarop affiches tussen 1909 en 1971 werden gebruikt om bloemen- en plantententoonstellingen te promoten.

  1. Turf en bier

De oudsten Aalsmeerse akten in het Noor-Hollands archief dateren van het einde van de zestiende eeuw. Wat daarin opvalt is dat de in de 25 jaar tussen 1577 en 1602 veel brouwers uit grote steden land verwerven in Aalsmeer. Mogelijk dat daarmee de zekerheid wordt ingebouwd voor de toevoer van turf uit deze streek.

Artikelnummer: stoa-on-202 Categorie:

Kijk ook eens op:

Logo Noord-Hollands Archief
Logo Noord-Hollands Archief
Logo Noord-Hollands Archief

Oud Aalsmeer

Uiterweg 32
1431 AN Aalsmeer
E. info@stichtingoudaalsmeer.nl

Kvk: 41222344
RIS nummer: 005321670

Aanmelden nieuwsbrief

Logo ANBI - Stichting Oud Aalsmeer