Aalsmeerse stambomen

Zes boeken met stambomen van Aalsmeerse families die in 1841 en 1947 het meest voorkwamen

Aalsmeerse stambomen

In oktober 1979 kwam een optimistisch groepje stamboomonderzoekers voor het eerst bij elkaar. Men wilde naast het oude familieboekje van W.Tsj. Vleer, over de Aalsmeerse families, een volkomen nieuwe en uitgebreide serie stamboomboeken over deze aloude geslachten gaan uitgeven. Men moet hierbij denken aan families met typisch Aalsmeerse achternamen zoals: Maarsen, Eveleens, Van Zijverden, Harting, Zegstroo, Wegman, Buskermolen, Tas, enzovoort, enzovoort. Dit werk zou gebeuren in nauwe samenwerking met de stichting Oud Aalsmeer. Het was eigenlijk een doldriest plan waarvan toen niemand besefte wat een enorme klus het uiteindelijk zou worden.

Potlood en balpen

Bovendien moet men zich voorstellen dat in die tijd de huiscomputer nog niet bestond. Een elektrische typemachine was al heel wat en verder gebruikten we voornamelijk het vertrouwde potlood of de balpen… Alle gegevens moesten handmatig worden overgezet op kaartjes waarvoor speciale bakjes werden getimmerd. Scans of foto- kopieerapparaten waren voor privé-gebruik nog onbekende begrippen. En toch, ondanks alle beperkingen, slaagden we erin om op 27 augustus 1983 de toenmalige burgemeester Brouwer deel I van de “Aalsmeerse Stambomen” aan te bieden.

In 1993 verscheen deel VI, het laatste deel van de serie. Deel I werd later door de commissieleden zelf herzien en verbeterd en opnieuw uitgegeven in het jaar 1995. Tegelijkertijd verscheen een extra deeltje met daarin een supplement en repertorium.

Op deze wijze zijn zes stamboomboeken verschenen en een supplement en repertorium.

In de eerste 5 boeken zijn 35 Aalsmeerse families beschreven die in 1841 en 1947 het meest voorkwamen in Aalsmeer.

In deel 6 zijn 37 families opgenomen die ook in die tijd woonachtig waren in Aalsmeer, maar beperkter in aantal.

Aalsmeerse stambomen

Nog enkele stamboomboeken te koop in de onze webshop!

De volgende boeken zijn niet meer voorhanden

stoa divider 2

Aalsmeerse Stambomen deel II

De families die in dit boek zijn opgenomen zijn: Visser, Hansen, Rinkel, Van der Meer, Eveleens, Tas en Been.
Uitgave 1985

Aalsmeerse Stambomen deel III

De families die in dit boek zijn opgenomen zijn: Eigenhuis, Maarse, Jongkind, Alderden, Venema, Joren, De Boer.
Uitgave 1987

Aalsmeerse Stambomen deel IV

De families die in dit boek zijn opgenomen zijn: Buskermolen, De Jong, Harting, Spaargaren, Van Veen, Vreeken, Baardse.
Uitgave 1989

Aalsmeerse Stambomen deel VI

De families die in dit boek zijn opgenomen zijn: Berghoef, Blootshoofd, Boomhouwer, Bij, Celie, Van Dam, Doeve, Van Geijlswijk, Gortzak, De Groot, Hofman, Holm, Joppen,Koningen, Koomen, Kous, Van der Meulen, Mors, Neus, Oor, Ouwejan, Pannekoek, Prook, Roemer, Van der Schilden, Schouten, Slop, Spring in ’t Veld, Stolp, Topsvoort, Vink, Willemen, Van Wirdum, Zegstroo, Zwartendijk. Uitgave 1993

Aalsmeerse Stambomen  –  Supplement en Repertorium

In dit deel zijn de aanvullingen en verbeteringen die betrekking hebben op de gehele serie opgenomen evenals een algehele index.
Uitgave 1995

Kijk ook eens op:

Logo Noord-Hollands Archief
Logo Noord-Hollands Archief
Logo Noord-Hollands Archief

Oud Aalsmeer

Uiterweg 32
1431 AN Aalsmeer
E. info@stichtingoudaalsmeer.nl

Kvk: 41222344
RIS nummer: 005321670

Aanmelden nieuwsbrief

Logo ANBI - Stichting Oud Aalsmeer
Share This