Monumentencommissie

Bevorderen van het behoud van historische schoonheid in de meest ruime zin in de gemeente Aalsmeer

Monumentencommissie van Oud Aalsmeer

In onze statuten staat een doelstelling: dat wij het behoud van historische schoonheid in de meest ruime zin in Aalsmeer willen bevorderen. Op dat punt heeft onze stichting in haar bestaan wel wat successen weten te boeken. Zoals het behoud en restauratie van het kerkhof van Calslagen, het Boomkwekerskerkhof en de oprichting van de Historische Tuin. Maar we hebben ook teleurstellingen te verwerken gekregen. Een aantal malen is het ons niet gelukt het tij van verandering te keren. Het Polderhuis en het pandje van Walraven zijn helaas verdwenen. Net als boerderij Boerenvreugd in de Hornmeer. Op dit moment is er op deze doelstelling ook werk aan de winkel. Ondanks gemaakte afspraken staat het bestaan van de ‘Barendebrug’ op het spel. Hier is de monumentencommissie uiteraard zeer begaan mee.

Erfgoed binnen Aalsmeer

Ten aanzien van erfgoed binnen de gemeente Aalsmeer heeft Oud Aalsmeer altijd de doelstelling gehad zoveel mogelijk met de gemeente Aalsmeer te willen samen werken. Op dit gebied zijn we gestart als actiepartij, waarbij we middels bezwaarschriften en rechtszaken tot aan de Hoge Raad probeerde waardevol erfgoed te bewaren. Jaren is er ook een jaarlijks overleg geweest met Burgemeesters en Wethouders wat later omgezet is in een overleg waarbij twee bestuursleden van Oud Aalsmeer deel gingen uitmaken van de erfgoedcommissie binnen de gemeente Aalsmeer.

Weer een actiepartij

Echter sinds 2018, toen we van de Burgemeester en de verantwoordelijk Wethouder te horen kregen dat participatie van ingezetene van Aalsmeer binnen de erfgoedcommissie niet meer op prijs werd gesteld, zijn we weer terug bij de status van actiepartij. Op dit moment is de monumentencommissie (gevormd door het gehele bestuur van Oud Aalsmeer) in transitie om die rol weer met veel verve te gaan spelen.

STOA - Monumenten-werkgroep

Monumenten in Aalsmeer

Voor u op een rij gezet per categorie.

Rijksmonumenten binnen Aalsmeer
Provinciale monumenten
Gemeentelijke monumenten binnen Aalsmeer

Kijk ook eens op:

Logo Noord-Hollands Archief
Logo Noord-Hollands Archief
Logo Noord-Hollands Archief

Oud Aalsmeer

Uiterweg 32
1431 AN Aalsmeer
E. info@stichtingoudaalsmeer.nl

Kvk: 41222344
RIS nummer: 005321670

Aanmelden nieuwsbrief

Logo ANBI - Stichting Oud Aalsmeer
Share This