Oud Aalsmeer In Beeld

Stichting Oud Aalsmeer is begonnen met een netwerk voor het ontwikkelen van een digitaal beeldarchief van Aalsmeer in de meest ruime zin.

Oud Aalsmeer In Beeld

Oud Aalsmeer is begonnen met een netwerk voor het ontwikkelen van een digitaal beeldarchief van Aalsmeer in de meest ruime zin, Oud Aalsmeer in Beeld. Met een tiental deelnemers is men in eigen kring gaan zoeken of er geschikt materiaal is om in dit beeldarchief op te nemen. Het doel is om het film- en ander beeldmateriaal vanaf ca. 1920 tot nu te verzamelen en vervolgens te digitaliseren, eventueel te restaureren en op de juiste manier te bewaren.

De ontwikkeling en de kwaliteit van het digitaal beeldarchief valt of staat bij de medewerking van de leden van het netwerk. Ook u kunt deelnemer worden van het netwerk en helpen op twee manieren:

1. Eigen materiaal toevoegen met als doel de verzameling uit te breiden. Bijdragen worden op naam ingevoerd. U moet zich realiseren dat het materiaal wordt opgenomen in een systematische verzameling die – zij het met enige beperking – publiek toegankelijk is.

2. Helpen met het zoeken van beeldmateriaal en het beschrijven en corrigeren van teksten.

Zonder die hulp zal de verzameling niet volledig kunnen zijn.

Onderbrengen in archief

Oud Aalsmeer hoopt dat de deelnemers van het netwerk (commissie) te zijner tijd besluiten het materiaal onder te brengen in het algemene archief van Oud Aalsmeer, waarbij eigendomsoverdracht zal plaatsvinden. Daarna wordt er gezorgd voor een goede bewaring. Vervolgens verplicht Oud Aalsmeer zich tot het beschikbaar stellen van het materiaal na toestemming van degene die het in eigendom heeft overgedragen. Bovendien wordt er rekening gehouden met de Algemene verordening gegevensbescherming.

Waar zijn we naar op zoek

De commissie zoekt (bedrijfs)-films en ander beeldmateriaal van Aalsmeer om te bewaren voor het nageslacht. Smalfilm, VHS-Hi8-DV banden, DVD’s, USB, alles is welkom en wordt na gebruik onbeschadigd geretourneerd. Het gaat niet om familie -en vakantiefilms, maar om typisch Aalsmeerse films tussen 1 en 100 jaar oud.

Meer informatie?

Contactpersonen voor het Netwerk Oud Aalsmeer in Beeld zijn Dick van der Zwaard en Peter Boogaard. U kunt een e-mail sturen naar archief@stichtingoudaalsmeer.nl.

STOA - Klederdracht-werkgroep

Kijk ook eens op:

Logo Noord-Hollands Archief
Logo Noord-Hollands Archief
Logo Noord-Hollands Archief

Oud Aalsmeer

Uiterweg 32
1431 AN Aalsmeer
E. info@stichtingoudaalsmeer.nl

Kvk: 41222344
RIS nummer: 005321670

Aanmelden nieuwsbrief

Logo ANBI - Stichting Oud Aalsmeer
Share This