Wie, wat, waar in Aalsmeer, Calslagen en Kudelstaart

Een vrij compleet beeld te laten ontstaan van functies en beroepen in Aalsmeer, Kudelstaart en Calslagen

Wie, wat waar in Aalsmeer, Calslagen en Kudelstaart

– Maarten ‘t Hart

Aalsmeer, Calslagen en Kudelstaart in functies en beroepen tussen ca. 1400 en 1810

Bij het doornemen van alle door mevrouw Suze van Zijverden – van Reeuwijk hertaalde akten uit het Aalsmeers Archief en (in) het Noord-Hollands Archief zijn ook de diverse burgerlijke gezagsdragers, beroepen en kerkelijke autoriteiten genoteerd. Met gebruikmaking van de daarnaast bestaande literatuur, met name ‘Oud Nuus’, weet Maarten ‘t Hart een vrij compleet beeld te laten ontstaan van functies en beroepen in Aalsmeer, Kudelstaart en Calslagen. In dit document beperkt hij zich tot Calslagen. Als een beroep op meerdere plaatsen binnen Calslagen werd uitgeoefend, brengt hij een geografische onderverdeling aan. Indien er twee jaartallen achter de persoon staan, geven deze aan wanneer de persoon voor het eerst en voor het laatst in een akte voorkomt. Waar mogelijk is ook aangegeven waar de persoon in de reeks ‘Aalsmeerse Stambomen’ te vinden is.

Wie, wat waar in Aalsmeer, Calslagen en Kudelstaart

Wie, wat waar in Aalsmeer, Calslagen en Kudelstaart als PDF

Wie, wat waar in Aalsmeer, Calslagen en Kudelstaart als PDF
Wie, wat waar in Aalsmeer. Download de PDF.
Wie, wat waar in Calslagen. Download de PDF.
Wie, wat waar in Kudelstaart. Download de PDF.

Kijk ook eens op:

Logo Noord-Hollands Archief
Logo Noord-Hollands Archief
Logo Noord-Hollands Archief

Oud Aalsmeer

Uiterweg 32
1431 AN Aalsmeer
E. info@stichtingoudaalsmeer.nl

Kvk: 41222344
RIS nummer: 005321670

Aanmelden nieuwsbrief

Logo ANBI - Stichting Oud Aalsmeer
Share This