Aalsmeerse klederdracht

Tot het einde van de negentiende eeuw is de klederdracht gedragen.

Aalsmeerse klederdracht

Door Marianne Bunnik, Jozé Maarsen en Annemiek Tukker wordt al geruime tijd gewerkt aan het rubriceren en benoemen van de honderden stukken Aalsmeerse klederdracht en ander textiel dat in bezit is van de Stichting Oud Aalsmeer. Zij hebben zich tot doel gesteld de klederdrachten dusdanig op te bergen dat behoud voor de toekomst en de toekomstige generaties verzekerd is. Wij zijn ontzettend blij dat deze drie dames dit zo enthousiast en professioneel aanpakken.

Poppen & zo

In de tentoonstellingskas van de Historische Tuin is onlangs een vitrine ingericht met antieke poppen van rond 1850. De aantal van deze poppen is aangekleed in doopsgezinde klederdracht.

De Aalsmeerse klederdracht werd voornamelijk gedragen door de grote groepen Doopsgezinden, die deze gemeente bewoonden. Vanaf welke tijd deze klederdrachten zijn gedragen, is niet met zekerheid vast te stellen, doch we kunnen aannemen dat de Doopsgezinde klederdrachten al rond 1750 gedragen werden.

Er moeten kleine verschillen in dracht geweest zijn tussen de drie Doopsgezinde groeperingen, de Vlaams-Waterlandse gemeente, de Nieuwe Friese Vermaning en de Oude Friese Vermaning. De leden van de Nieuwe Vermaning droegen de dracht iets luxueuzer, zoals o.a. koperen in plaats van benen knopen.

In 1866 verenigden de drie Doopsgezinde groeperingen zich tot één Doopsgezinde Gemeente. Door deze samenvoeging besloot men de dracht af te leggen, misschien wel om zich ook naar buiten als eenheid te presenteren. De damesmuts is nog gedragen tot het einde van de negentiende eeuw.

STOA - Klederdracht-werkgroep
Share This