Schenkingen ANBI

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling.

STICHTING OUD AALSMEER

Fiscaal nummer 8056.53.363
Secretariaat:
Postbus 374
1430 AJ Aalsmeer
e-mail: info@stichtingoudaalsmeer.nl

Doelstelling

a. het bevorderen van het behoud van historische schoonheid van de gemeente Aalsmeer in de meest ruime zin
b. het bevorderen van de studie van de plaatselijke geschiedenis
c. het verzamelen en eventueel tentoonstellen van oudheidkundige voorwerpen.
d. de stichting beoogt niet het behalen van winst.

Beloningsbeleid

De bestuurs- en commissieleden verrichten hun werkzaamheden op vrijwillige basis zonder daarvoor een beloning te ontvangen.

Beleidsplan

De stichting tracht haar doel te bereiken door:
a. het kweken van algemene belangstelling;
b. het voorlichten van belanghebbenden;
c. het maken en bijhouden van een inventaris van in de gemeente aanwezige objecten, welke uit een oogpunt van landschapsschoon en/of culturele of historische waarde dan wel ouderdom belangrijk zijn;
d. alle andere wettige middelen die de verwezenlijking van het doel van de stichting kunnen bevorderen;
e. bekendheid geven aan de historie van Aalsmeer door:
– het publiceren van het kwartaalblad Oud Nuus
– het organiseren van tentoonstellingen
– het onderhouden van een door Oud Aalsmeer opgezette fiets- en wandelroute door de gemeente

Inkomsten
De Stichting genereert inkomsten uit abonnementsgelden voor het periodiek Oud Nuus, schenkingen en het uitgeven en verkopen van boeken, catalogi, enzovoort.

Fiscaal nummer 8056.53.363
Secretariaat:
Postbus 374
1430 AJ Aalsmeer
e-mail: info@stichtingoudaalsmeer.nl

Kijk ook eens op:

Logo Noord-Hollands Archief
Logo Noord-Hollands Archief
Logo Noord-Hollands Archief

Stichting Oud Aalsmeer

Uiterweg 32
1431 AN Aalsmeer
T. 0297-344444
E. info@stichtingoudaalsmeer.nl

Kvk: 41222924
Fiscaal nummer: 8056.53.363

Secretariaat

Postadres
Postbus 374
1430 AJ Aalsmeer

Aanmelden nieuwsbrief

Logo ANBI - Stichting Oud Aalsmeer
Share This