Schenkingen ANBI

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling.

STICHTING HISTORISCH AALSMEER

RSIN-nummer: 0053.21.670
Uiterweg 32
1431 AN Aalsmeer
e-mail: info@stichtingoudaalsmeer.nl

Doelstelling

a. De exploitatie van een museum genaamd: Historische Tuin Aalsmeer.
b. Het bevorderen van activiteiten, waaronder de verhuur van onroerende zaken, ter vergroten van o.a. het aantal donateurs en bezoekersaantallen. Bij de verhuur van onroerende zaken (voor kortere dan wel voor langere tijd) zal, zo veel als mogelijk, van de huurder worden gevraagd om activiteiten te ontplooien die de (sub)doelstellingen van de stichting ten goede komen, mede ter financiering van de activiteiten van de stichting.
c. Het bevorderen van het behoud van historische schoonheid van de Gemeente Aalsmeer in de meest ruime zin.
d. Het bevorderen van de studie van de plaatselijke geschiedenis, onder andere door het uitgeven van het blad ‘Oud Nuus’.
e. Het verzamelen en eventueel tentoonstellen van oudheidkundige voorwerpen en voorts al hetgeen dat daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Beloningsbeleid

De bestuurs- en commissieleden verrichten hun werkzaamheden op vrijwillige basis zonder daarvoor een beloning te ontvangen.

Beleidsplan

De stichting tracht haar doel te bereiken door:
a. het kweken van algemene belangstelling;
b. het voorlichten van belanghebbenden;
c. het maken en bijhouden van een inventaris van in de gemeente aanwezige objecten, welke uit een oogpunt van landschapsschoon en/of culturele of historische waarde dan wel ouderdom belangrijk zijn;
d. alle andere wettige middelen die de verwezenlijking van het doel van de stichting kunnen bevorderen;
e. bekendheid geven aan de historie van Aalsmeer door:
– het publiceren van het kwartaalblad Oud Nuus
– het organiseren van tentoonstellingen
– het onderhouden van een door Oud Aalsmeer opgezette fiets- en wandelroute door de gemeente

Inkomsten
De Stichting genereert inkomsten uit abonnementsgelden voor het periodiek Oud Nuus, schenkingen en het uitgeven en verkopen van boeken, catalogi, enzovoort.

ANBI zk diap

RSIN-nummer: 0053.21.670
Secretariaat:
Uiterweg 32
1431 AN Aalsmeer
tel. 0297-322562
e-mail: info@stichtingoudaalsmeer.nl

Kijk ook eens op:

Logo Noord-Hollands Archief
Logo Noord-Hollands Archief
Logo Noord-Hollands Archief

Oud Aalsmeer

Uiterweg 32
1431 AN Aalsmeer
E. info@stichtingoudaalsmeer.nl

Kvk: 41222344
RIS nummer: 005321670

Aanmelden nieuwsbrief

Logo ANBI - Stichting Oud Aalsmeer
Share This