Steengoed

Opgravingen Calslagen

De op 25 juni 2021 geopende thema-tentoonstelling ‘Steengoed – Opgravingen Calslagen’. De tentoonstelling is ingericht door ons bestuurslid Maaike Tenhagen samen met Hans Alderden en geeft een levendige inkijk in een Aalsmeers huishouden rond de 17e en 18e eeuw

Steengoed – Opgravingen Calslagen

Opgraving Calslagen

Op 24 april 1986 werd er in een grasveld in Calslagen hard gezwoegd door archeoloog Jan van Doesburg en de Archeologische werkgroep van de Stichting Oud Aalsmeer. Door de aanleg van een weg was het noodzakelijk om zogeheten ‘reddingsarcheologie’ uit te voeren bij de kruising van wat nu de Herenweg en de Ambachtsweg is. In een laatste poging om informatie van het verleden te behouden, zijn er binnen één dag meerdere kuilen opgegraven.

Aan de Herenweg stonden ooit huizen met in de achtertuin een beerput. Beerputten zijn kuilen waar alles in werd gegooid dat als afval werd gezien. Bij het opgraven van zo’n afvalkuil kun je heel veel te weten komen over een huishouden. Wanneer iemand veel luxueus steengoed afkomstig uit het buitenland weggooit of juist veel inheemse en simpele potjes wegdoet, geeft het onder andere al aan wat zo’n huishouden te besteden heeft.

Steengoed - Opgravingen Calslagen - 300

Kijk ook eens op:

Logo Noord-Hollands Archief
Logo Noord-Hollands Archief
Logo Noord-Hollands Archief

Oud Aalsmeer

Uiterweg 32
1431 AN Aalsmeer
E. info@stichtingoudaalsmeer.nl

Kvk: 41222344
RIS nummer: 005321670

Aanmelden nieuwsbrief

Logo ANBI - Stichting Oud Aalsmeer
Share This