In het artikel “Van het bestuur” in Oud Nuus 195 hebben we u verteld dat wij samen met het bestuur van de Stichting Historische Tuin een haalbaarheidsonderzoek zijn gestart naar een mogelijke renovatie van onze boerderij Dahlia Maarse aan Uiterweg 32. In het kader van dit onderzoek is er een vooroverleg geweest met de gemeente Aalsmeer waarop wij een positief antwoord hebben ontvangen. In een tweede bestuursvergadering op 22 juli jl. is besloten dat we gezamenlijk doorgaan met dit onderzoekstraject. Het project heeft de naam Project boerderij Dahlia Maarse gekregen en het hoofddoel is het behoud van de boerderij voor de toekomst.

De vier gezamenlijke werkgroepen hebben ieder een nieuw geformuleerde opdracht gekregen, dit zijn:

  • De stuurgroep die kijkt naar de meest ideale samenwerkingsstructuur, eind september 2020 zal deze groep verslag doen.
  • De bouwgroep die het uitvoeringsaspect van de restauratie in kaart brengt.
  • De financiële groep die de financiering van het project gaat bekijken. Deze groep komt uiterlijk eind november met een financieringsplan.
  • De beheergroep die kijkt naar de mogelijkheden de boerderij te exploiteren zodat het een kosten neutrale restauratie gaat worden. Zij komen uiterlijk eind november met een exploitatieplan.

Nadat deze groepen hun werkzaamheden hebben afgerond gaan beide besturen kijken of het restauratieplan definitief uitgevoerd kan worden.
Wij houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen!

op de foto: vervangen van de rieten kap in 1988

Kijk ook eens op:

Logo Noord-Hollands Archief
Logo Noord-Hollands Archief
Logo Noord-Hollands Archief

Oud Aalsmeer

Uiterweg 32
1431 AN Aalsmeer
E. info@stichtingoudaalsmeer.nl

Kvk: 41222924
Fiscaal nummer: 8056.53.363

Aanmelden nieuwsbrief

Logo ANBI - Stichting Oud Aalsmeer
Share This