NL HlmNHA 559 00285 scaled e1641931968738

Op 4 juni 2021 is in een gezamenlijke vergadering van de besturen van Stichting Historische Tuin en Stichting Oud Aalsmeer het besluit genomen om te komen tot een fusie per 1 januari 2022. Hierna is hard gewerkt aan de nieuwe statuten en overige fusiestukken. In de ochtend van 31 december is de fusieakte officieel getekend en gaan beide stichtingen verder onder de noemer ‘Historisch Aalsmeer’.

In het verleden zijn beide stichtingen om goede redenen gescheiden, deze redenen waren echter achterhaald. Het is dan ook een logisch gevolg om weer bij elkaar te komen. Met deze fusie hopen we een grotere bestuurlijke slagkracht te bereiken en een grotere stem naar buiten toe te realiseren. Ook zal de financierbaarheid makkelijker te regelen zijn vanuit een entiteit. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het realiseren van de restauratie van boerderij Dahlia Maarse.
De gevolgen van de fusie zijn dat de activiteiten van Oud Aalsmeer en de Historische tuin onder één bestuur vallen. De activiteiten die Oud Aalsmeer nu onderneemt blijven bestaan onder de naam Oud Aalsmeer. Dus voor de begunstigers blijft alles hetzelfde. U blijft Oud Nuus een keer per kwartaal ontvangen.

 

Kijk ook eens op:

Logo Noord-Hollands Archief
Logo Noord-Hollands Archief
Logo Noord-Hollands Archief

Oud Aalsmeer

Uiterweg 32
1431 AN Aalsmeer
E. info@stichtingoudaalsmeer.nl

Kvk: 41222924
Fiscaal nummer: 8056.53.363

Aanmelden nieuwsbrief

Logo ANBI - Stichting Oud Aalsmeer
Share This