Wie, wat waar in Aalsmeer, Calslagen en Kudelstaart


Aalsmeer, Calslagen en Kudelstaart in functies en beroepen tussen ca. 1400 en 1810

Door Maarten ‘t Hart

Bij het doornemen van alle door mevrouw Suze van Zijverden-van Reeuwijk hertaalde akten uithet Aalsmeers Archief en (in) het Noord-Hollands Archief zijn ook de diverse burgerlijkegezagsdragers, beroepen en kerkelijke autoriteiten genoteerd.Met gebruikmaking van de daarnaast bestaande literatuur, met name 'Oud Nuus', weet Maarten ‘tHart een vrij compleet beeld te laten ontstaan van functies en beroepen in Aalsmeer, Kudelstaarten Calslagen. In dit document beperkt hij zich tot Calslagen. Als een beroep op meerdere plaatsenbinnen Calslagen werd uitgeoefend, brengt hij een geografische onderverdeling aan.Indien er twee jaartallen achter de persoon staan, geven deze aan wanneer de persoon voor heteerst en voor het laatst in een akte voorkomt. Waar mogelijk is ook aangegeven waar de persoonin de reeks 'Aalsmeerse Stambomen' te vinden is.

 

  1. Aalsmeer
  2. Calslagen
  3. Kudelstaart
 
 

Online bestellen


Stichting Oud Aalsmeer heeft een groot aantal publicaties op haar naam staan welke u nu ook via onze webshop kunt aanschaffen.

Naar de webshop >
Oud Nuus, recente losse nummers

Oud Nuus, recente losse nummers

€ 5,50 per stuk.

Bestellen >
Antje Pouwe Dubbele langspeelplaat!

Antje Pouwe Dubbele langspeelplaat!

€ 10,00 per stuk.

Bestellen >