Oud Aalsmeer op de Schop


Aalsmeer is altijd aan grote veranderingen onderhevig geweest. Logisch, Aalsmeer was altijd al een welvarend dorp en met het stijgen van de economische positie werd het oude maar al te vaak vervangen door het 'moderne nieuwe'. In tegenstelling tot dorpen in andere delen van Nederland is er derhalve erg weinig meer terug te vinden uit het verleden. Stichting Oud Aalsmeer zet zich al veertig jaar in om de rijke geschiedenis van ons dorp in ieder geval te beschrijven en waar mogelijk te behouden.

Bij het graven van een parkeerkelder in het centrum aan het huidige Praamplein, zijnde oorspronkelijk de oude kern van Aalsmeer, werden er al snel een aantal oude sloten blootgelegd waaruit duidelijk de oude verkaveling bleek. Helaas was het op grond van regelgeving niet noodzakelijk om hier een uitgebreid archeologisch onderzoek te laten plaatsvinden.

Gelukkig zijn er amateur-archeologen die zich geen strobreed in de weg laten leggen als het om het uitvoeren van hun hobby gaat. Ron Otto en Han van Leeuwen uit Nieuwveen kregen een tip en hebben al hun vrije tijd gestoken in het graven in de oude sloten van ons dorp. Ze hebben een schat aan (gebruiks)voorwerpen gevonden die zijn afgedankt door de vroegere bewoners van Aalsmeer.

Stichting Oud Aalsmeer is blij dat Han en Ron bereid zijn gevonden met een deel van de gevonden voorwerpen onze thematentoonstelling voor 2009 in te richten. Kom kijken en laat u verrassen!

Het Historisch Centrum is te bezoeken als onderdeel van uw bezoek aan de Historische Tuin (ingang Praamplein).

Toegang voor donateurs van de Historische Tuin is gratis, anders € 3,50.
Kinderen € 1,75. Houders 65+ of CJP € 3,--. Combikaart Westeinder Rondvaart & bezoek Historische Tuin € 8,50 voor volwassenen.

 
 

Online bestellen


Stichting Oud Aalsmeer heeft een groot aantal publicaties op haar naam staan welke u nu ook via onze webshop kunt aanschaffen.

Naar de webshop >
Catalogus Thematent. 2010 - Aalsmeer op de Kaart

Catalogus Thematent. 2010 - Aalsmeer op de Kaart

€ 4,00 per stuk.

Bestellen >
HR 4 - Reis door de Tijd

HR 4 - Reis door de Tijd

€ 10,00 per stuk.

Bestellen >